ALE OpenDay 2015

            V Praze dne 1.10.2015

Alcatel-Lucent Open Day 2015


Dne 23. září proběhl v Praze, v Kaiserštejnském paláci již osmý ročník "ALE OpenDay".


Cílem konference, stejně jako v předchozích ročnících, bylo představit nové technologie a realizovaná řešení založená na technologiích Alcatel-Lucent, určená společnostem z korporátního segmentu ale i státní správy a podpořit tak rozhodnutí nejen při volbě technologie ale i dodavatele - integračního partnera.

Konference byla rozdělena do dvou částí. Během patnáctiminutových příspěvků byly zástupci Alcatel-Lucent nebo našimi obchodními partnery představeny jednotlivé technologie a řešení postavené na produktech Alcatel-Lucent. Hlavním tématem letošní konference byla Datová řešení a to jak z pohledu praxe, tak novinek. Dále pak OpenTouch a navazující aplikace.
Úvodního slova ALE 2015 se zhostil Michal Furman šéf regionu CE z ALE. Poté představil Jiří Volek ze společnosti Dimension Data úspěšný projekt letošního roku  - implementace datového centra. Za ním pokračoval Petr Riedel z ATS-TELCOM PRAHA prezentací na téma OpenTouch™ - integrace se smartphone. Následující prezentace Petra Halberštáta z ICZ se věnovala aplikaci OpenTouch™ Notification services, představující robustní aplikaci jako nadstavbu na hromadné rozesílání textových a hlasových zpráv. Novinky v oblasti datového portfolia představil Gabor Luky z Alcatel-Lucent společně s Tomášem, Látalem, který se věnoval velkým přenosovým řešením.
Jako další se představil Martin Kulich ze společnosti ISC Communication s řešením pro efektivní home office.
Následovala prezentace Ladislava Arvai ze společnosti Veracomp na téma Clear Pass – řešení WLAN problematiky. Následným příspěvkem bylo vystoupení Luboše Petrovického a Michala Drápalíka ze společnosti RETIA na téma záznam a analytika dispečerských služeb. Poslední přednáškou pak bylo vystoupení Mikael Roue na téma důležitost servisní podpory pro koncové zákazníky.
I v letošním roce byl kladen důraz na praktické živé ukázky technologií, které byly v přednáškové části prezentovány. To se myslím podařilo v plném rozsahu a návštěvníci si mohli sami vyzkoušet a zeptat se na vše okolo předváděných řešení.
Na konferenci se zaregistrovalo 103 osoby, dostavilo se 74 účastníků, 26 z nich nám odevzdalo svoje dotazníky, za jejichž vyplnění děkujeme.
Jednotlivé prezentace byly hodnoceny jako ve škole, hodnocení jednotlivých vystoupení bylo velmi vyrovnané a známka se pohybovala od 1.56 do 2.6. Nejlepší známku, tedy 1.56 získala prezentace ICZ. Petr Halberšát hovořil na téma hromadného doručování zpráv, vhodné hlavně pro krizová řízení, města a samosprávy – Gratulujeme!

Témata prezentací:

Alactel-Lucent 2015 - Michal Furman, Alcatel-Lucent Enterprise
Data Center solution – case study – Jiří Volek, Dimension Data Czech Republic a.s.
OpenTouch™ integrace se smartphone -Petr Riedl, ATS TELCOM PRAHA a.s.
OpenTouch™ Notification services - Petr Halberštát, ICZ
Novinky LAN a WLAN - Gábor Luky, Alcatel-Lucent Enterprise, Tomáš Látal Alcatel-Lucent
Efektivní home office – Martin Kulich, ISC Communication
WiFi řešení snadno a bezpečně – Ladislav Arvai, Veracomp s.r.o.
Záznam a analytika dispečerských služeb – Luboš Petrovický a Michal Drápalík, RETIA
SPS service – výhody pro zákazníka- Mikael Roue, Alcatel-Lucent Enterprise
Úvod a závěr
Radim Pácl a Miloslav Kapeš, Alcatel-Lucent Enterprise


Poděkování patří všem prezentujícím, kteří se podíleli na programu této konference.